Blog

Instabiliteit en moeite met lopen? Ligt dat aan de leeftijd?

Veel ouderen hebben te maken met evenwichtsproblemen, hoe ervaart u dat? Heeft u ook wel eens het idee wat wankel op uw benen te staan? Of dat het soms lijkt dat u dronken bent?

Zo kan er tijdens het wandelen ervaren worden dat u gaat zwalken en op straat voelt u zichzelf erg onzeker. Binnen gaat het allemaal een stuk beter en dat maakt dat u steeds minder buiten komt. Hiermee wordt het wereldje kleiner en u krijgt steeds minder plezier in het wandelen.

Een rollator of een stok wordt u dan vaak voorgedragen, maar daar loopt u niet graag mee op straat. Maar waarom ervaart u vooral op straat die instabiliteit?

Uw lichaam heeft een aantal evenwichtsorganen die uw stabiliteit waarborgen. Hierbij denkende aan visus, gehoor en sensibiliteit. Deze evenwichtsorganen werken heel nauw met elkaar samen. Ze helpen u om stabiel te staan en te lopen. Helaas gaat het vermogen van de organen achteruit naarmate de leeftijd vordert. Dit proces versnelt zich wanneer de organen te weinig geprikkeld worden.

Wat is prikkelen? Prikkelen is het trainen van de organen. Zo valt het lopen ook onder een prikkel. Dat betekend dat meer wandelen uw herstellend vermogen en dus uw evenwicht langzaam verbeterd. Maar dat kost veel tijd en energie. Het is te TRAINEN!

Naast deze zintuigen zijn er nog een tal aan factoren die negatief van invloed kunnen zijn op uw evenwicht. Dit kan na een uitgebreid onderzoek redelijk tot goed achterhaald worden. Movement Podotherapie maakt gebruik van slimme meetapparatuur en de therapeut beschikt over de kennis om met u na te gaan waar uw evenwichtsprobleem vandaan komt. Uw stand en looppatroon kunnen van grote invloed zijn op uw evenwicht. Movement Podotherapie gaat dat achterhalen en kan u op weg helpen naar prettiger wandelen. U gaat u zekerder voelen wanneer Movement Podotherapie u kan helpen en u durft uw wereld weer te vergroten door op straat te wandelen.

Wanneer ongrijpbare factoren invloed hebben op uw instabiliteit, dan zal dat naar voren komen en adviseert uw therapeut u verder.

Herkent u uzelf in het bovenstaande verhaal? Movement Podotherapie helpt u graag bij uw hulpvraag.

< Terug naar overzicht